fredag 15 april 2011

Mätta magar åker vidare!

Åt på Rasta, nu närmar vi oss Torsby.

Resan norrut har startat

Prick klockan 15 blev Kate upplockad på GP. Björn är förste man att köra